Сайтът е изграден с Wordpress и закупена от клиента тема, по който извършихме промяна на цветовата гама и инсталация на допълнителни модули.

 

Извършени услуги
Инсталиране на Wordpress и избраната тема, изграждане на сайта

Технологии
HTML5, PHP / MySQL / jQuery / AJAX / CSS / Wprdpress CMS

Година
2018